Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. HR-Ratkaisut Ky / Tuula Koivunen on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin se on tarpeellista.

Tietosuojeseloste, HR-Ratkaisut Ky

Päivitetty 31.5.2018

1.Rekisterinpitäjä

HR-Ratkaisut Ky

Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa /tietosuojavastaava

Tuula Koivunen, tj, psykologi

044-5585145, tuula.koivunen@hr-ratkaisut.com

3. Rekisterin nimi

HR-Ratkaisut henkilöarviointi-palvelun psykologiset henkilöarvioinnit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään HR-Ratkaisut Ky:n asiakkaiden toimeksiannoissa henkilöarviointien suorittamiseksi. Henkilöt luovuttavat tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Henkilötietoja tarvitaan työnhakuprosessia ja rekrytointipäätöstä varten. Tietojen antamatta jättäminen voi johtaa työnhakuprosessin keskeytymiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot liittyvät henkilön itse antamiin tietoihin itsestään, testituloksiin ja niistä tuotetaan prosessissa lausuntomuotoinen tekstitiedosto . Tietoja ovat nimi, syntymäaika (henkilön yksilöimistä varten), sukupuoli, koulutus, nykyinen ja entiset työnantajat ja työtehtävät.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on pääsääntöisesti hakija itse, jonka lisäksi tietoja voivat täydentää testaukset ja asianomaisen henkilön suosittelijoiksi antamat henkilöt.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille kuin HR-Ratkaisut Ky:n arviointipalveluiden tuotantoon osallistuville henkilöille sekä lopulta toimeksiantajalle henkilöarviointiin osallistuvien luvalla.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin/Lausuntojen käyttöoikeudet ovat ainoastaan HR-Ratkaisut Ky:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy tietoihin on suojattu salasanoilla. HR-Ratklaisut Ky vastaa tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta, joka on riittävä ja asianmukainen sekä tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksytty, ja jossa otetaan huomioon myös tekninen kehitys. Tietokoneet, joilla tiedostoja on ovat suojatut salasanoin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä/ henkilöarviointiin osallistuneella on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen tuula.koivunen@hr-ratkaisut.com  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

11. Raporttien säilytys ja uudelleenkäyttö

Säilytämme henkilöarviointiraportteja ja arviointimateriaalia tietosuojavaltuutetun suositusten mukaisesti kahden vuoden ajan.

Arvioinnissa olleella henkilöllä on mahdollisuus palata asiaan, esimerkiksi palautetta saadakseen. Raportti on tarkoitettu vain asianomaista käyttöä varten, eikä sitä luovuteta muille ilman arvioidun henkilön lupaa.

Suostumus

Osallistumalla arviointipäivään ja tekemällä mahdolliset ennakkoon toimitetut tehtävät, osoitan suostumukseni HR-Ratkaisut Ky:n toimesta tapahtuvaan henkilötietojeni käsittelyyn.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close